Reference

IZDVOJENE POSLOVNE AKTIVNOSTI FIRME RECODE d.o.o. Živinice

2014 (od 01.09.2014.)

- Održavanje informatičke opreme i mrežne infrastrukture za IVEREX KOMERC d.o.o. Živinice (redovni ugovoreni poslovi za 2014.god.)
- Održavanje informatičke opreme i mrežne infrastrukture za JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI (redovni ugovoreni poslovi za 2014.god.)
- Održavanje informatičke opreme, sigurnosnog sistema i fiskalnog uređaja za EMINAL d.o.o.
Živinice (redovni ugovoreni poslovi za 2014.god.)
- Izrada web stranice za GIZMO d.o.o. Tuzla
- Izrada softverskog rješenja po narudžbi za EMINAL d.o.o. Živinice
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za NOTAR SOFTIĆ FIKRET Banovići
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za IVEREX  KOMERC d.o.o. Živinice
- Izrada softverskog rješenja po narudžbi za TR D I M vl.Forčaković Hasan, Živinice
- Izrada softverskog rješenja po narudžbi za PET VET d.o.o. Tuzla
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za BENF COMPANY d.o.o. Živinice
- Isporuka informatičke opreme za ŽUPA SVETOG LEOPOLDA MANDIĆA Srebrenik
- Marketing usluge (izrada i montaža reklamnog panoa sa troškovima zakupa) BM-COMPANY d.o.o. Živinice
- Marketing usluge (izrada i montaža reklamnog panoa sa troškovima zakupa) GIZMO d.o.o. Tuzla
- Marketing usluge (izrada i montaža reklamnog panoa sa troškovima zakupa) TALIH d.o.o. Živinice
- Marketing usluge (izrada i montaža reklamnog panoa sa troškovima zakupa) TR BUTIK PARIS vl.BEGIĆ ENIDA, Živinice
- Marketing usluge (izrada i montaža reklamnog panoa sa troškovima zakupa) ZIRAT d.o.o. Živinice
- Isporuka i ugradnja opreme za vatrodojavni sistem BM-COMPANY d.o.o. Živinice
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za ŠELE COMERCE d.o.o. Banovići
- Izrada web stranice za TEHNOMONT d.o.o. Brčko Distrikt
- Isporuka fiskalne opreme za poslovnice firme BH PLAY d.o.o. Visoko
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za POZDER d.o.o. Banovići
- Isporuka informartičke opreme za TTEF AUTOMOBILI d.o.o. Živinice
- Isporuka informatičke opreme za BENF COMPANY d.o.o. Živinice
- Zastupništvo i distribucija recikliranih toner kaseta proizvođača Gizmo d.o.o. Tuzla
- Ovlašteni distributer i servis fiskalne opreme proizvođača Tring d.o.o. Gračanica
- Ovlašteni distributer i servis fiskalne opreme proizvođača Config d.o.o. Mostar
- Usluga servisiranja fiskalne opreme za AHMETSPAHIĆ PETROL d.o.o. Sarajevo (redovni ugovoreni poslovi za 2014.god.)

2015

- Održavanje informatičke opreme i mrežne infrastrukture za IVEREX KOMERC d.o.o. Živinice (redovni ugovoreni poslovi za 2015.god.)
- Održavanje informatičke opreme i mrežne infrastrukture za JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI (redovni ugovoreni poslovi za 2015.god.)
- Isporuka i konfigurisanje CISCO mrežne opreme za OPĆINA BUGOJNO
- Održavanje informatičke opreme, sigurnosnog sistema i fiskalnog uređaja za EMINAL d.o.o.
Živinice (redovni ugovoreni poslovi za 2015.god.)
- Održavanje informacionog sistema za OPĆINA BUGOJNO (redovni ugovoreni poslovi za 2015.god.)
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za IVEREX  KOMERC d.o.o. Živinice
- Održavanje fiskalne opreme za IVEREX KOMERC d.o.o. Živinice (redovni ugovoreni poslovi za 2015.god.)
- Isporuka informatičke opreme za ŽUPA SVETOG LEOPOLDA MANDIĆA Srebrenik
- Isporuka informatičke opreme za JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI
- Isporuka fiskalne opreme za poslovnice firme BH PLAY d.o.o. Visoko
- Izrada web stranice za ZOLETIĆ d.o.o. Živinice
- Izrada web stranice za NOURA d.o.o. Sarajevo
- Usluga servisiranja fiskalne opreme za RMU BANOVIĆI d.d. Banovići (redovni ugovoreni poslovi za 2015.god.)
- Isporuka informatičke opreme i kancelarijskog materijala za FINSOFT d.o.o. Živinice
- Izrada web stranice za ENERGIE PLANET d.o.o. Živinice
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za MAMIĆ d.o.o. Živinice
- Isporuka opreme za vizuelni nadzor prostora sa uslugom konfigurisanja KLABUS d.o.o. Kladanj
- Isporuka opreme za vizuelni nadzor prostora sa uslugom konfigurisanja UR OBP TREZOR vl.Ahmet Fočić, Živinice
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI
- Izrada web stranice za LAHA PROM d.o.o. Živinice
- Isporuka informatičke opreme za SUPRIME FOODSERVICE - NATO misija u Bosni i Hercegovini
- Isporuka informatičke opreme za AUTOPREVOZ ESSO vl.Sead Brčaninović
 -Isporuka opreme za vizuelni nadzor prostora sa uslugom konfigurisanja JAFA JASE 4 d.o.o. Srebrenik
- Isporuka opreme za vizuelni nadzor prostora sa uslugom konfigurisanja KOP I KO d.o.o. Živinice, pj Šuica – Tomislavgrad
- Isporuka klima uređaja sa uslugom montaže za TEMPO PLAST d.o.o. Srebrenik
- Isporuka i konfigurisanje CISCO mrežne opreme za OPĆINA BUGOJNO
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za NOTAR SOFTIĆ FIKRET Banovići
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za BENF COMPANY d.o.o. Živinice
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za POZDER d.o.o. Banovići
- Isporuka informatičke opreme za TRUCKTECHNIK d.o.o. Živinice
-Isporuka opreme za vizuelni nadzor prostora sa uslugom konfigurisanja TR D I M vl.Forčaković Hasan, Živinice
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO OPĆINE BUGOJNO
- Isporuka informatičke opreme za Amir Hodžić vl.GRAFIKA s.z.r. Bugojno
- Isporuka opreme za vizuelni nadzor prostora sa uslugom konfigurisanja KOP I KO d.o.o. Živinice
- Isporuka klima uređaja sa uslugom montaže za KOMORA ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA TK
- Izrada softverskog rješenja po narudžbi za NEVRES TRANS d.o.o. Banovići
- Projektovanje računarske mreže, strukturno kabliranje, spajanje i konfigurisanje aktivne mrežne opreme za JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽIVINICE
- Zastupništvo i distribucija recikliranih toner kaseta proizvođača Gizmo d.o.o. Tuzla
- Ovlašteni distributer i servis fiskalne opreme proizvođača Tring d.o.o. Gračanica
- Ovlašteni distributer i servis fiskalne opreme proizvođača Config d.o.o. Mostar

2016

- Održavanje informatičke opreme i mrežne infrastrukture za IVEREX KOMERC d.o.o. Živinice (redovni ugovoreni poslovi za 2016.god.)
- Isporuka informatičke opreme za JU DJEČIJE OBDANIŠTE ŽIVINICE
- Održavanje informatičke opreme i mrežne infrastrukture za JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI (redovni ugovoreni poslovi za 2016.god.)
- Održavanje informacionog sistema za OPĆINA BUGOJNO (redovni ugovoreni poslovi za 2016.god.)
- Održavanje informatičke opreme, sigurnosnog sistema i fiskalnog uređaja za EMINAL d.o.o.
Živinice (redovni ugovoreni poslovi za 2016.god.)
- Isporuka informatičke opreme za OPĆINA BUGOJNO
- Isporuka informatičke opreme za JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za IVEREX  KOMERC d.o.o. Živinice
- Održavanje fiskalne opreme za IVEREX KOMERC d.o.o. Živinice (redovni ugovoreni poslovi za 2016.god.)
- Isporuka i konfigurisanje opreme za vizuelno nadgledanje prostora (sigurnosni sistem) za POLJOGRADNJA d.o.o. Živinice
- Isporuka i konfigurisanje opreme za vizuelno nadgledanje prostora (sigurnosni sistem) za FOTEX d.o.o. Banovići - Isporuka, ugradnja i održavanje POS opreme za BM-COMPANY d.o.o. Živinice
- Isporuka i konfigurisanje opreme za vizuelno nadgledanje prostora (sigurnosni sistem) za ENKER d.d. Tešanj
-Isporuka informatičke opreme po narudžbi za IVEREX  KOMERC d.o.o. Živinice
-Isporuka i konfigurisanje Paradox sigurnosne opreme za BAGREM d.o.o. Banovići
- Isporuka i konfigurisanje opreme za vizuelno nadgledanje prostora (sigurnosni sistem) za JU CENTAR ZA RAZVOJ, ZAŠTITU I PROMOCIJU TURIZMA BANOVIĆI                                                                                     
- Projektovanje optičke mrežne infrastrukture, isporuka opreme, strukturno kabliranje, spajanje i konfigurisanje aktivne mrežne opreme za ENKER d.d. Tešanj
- Isporuka fiskalne opreme za poslovnice firme BH PLAY d.o.o. Visoko
- Isporuka i ugradnja opreme za vizuelno nadgledanje prostora (sigurnosni sistem) za Misin Hodaj vl.ADRIA szr pekara Banovići
- Isporuka informatičke opreme za ENKER d.d. Tešanj
- Isporuka klima uređaja sa uslugom montaže za AUTOPREVOZ ESSO vl.Sead Brčaninović, Živinice
- Usluga izrade aplikacije po narudžbi za AUTO FERODE SOFIĆ d.o.o. Živinice
- Isporuka i konfigurisanje opreme za vizuelno nadgledanje prostora (sigurnosni sistem) za JU RTV ŽIVINICE
- Isporuka informatičke opreme za POZDER d.o.o. Banovići
- Usluga održavanja fiskalne opreme za BM-COMPANY d.o.o. Živinice
- Isporuka informatičke opreme za BENF COMPANY d.o.o. Živinice
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI
- Isporuka informatičke opreme za EDEL INSPEKT d.o.o. Živinice
- Usluga servisiranja fiskalne opreme za RMU BANOVIĆI d.d. Banovići (redovni ugovoreni poslovi za 2016.god.)
- Isporuka informatičke opreme za OPĆINA BUGOJNO
- Isporuka informatičke opreme za KABIL d.o.o. Tuzla, pj INTERMEZZO
- Usluga servisiranja informatičke opreme (serverska oprema) za OPĆINA BUGOJNO
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za A&M SECURITY d.o.o. Banovići
- Izrada web stranice za JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za POZDER d.o.o. Banovići
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za NOTAR SOFTIĆ FIKRET Banovići
- Isporuka informatičke opreme za SUPRIME FOODSERVICE - NATO misija u Bosni i Hercegovini
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za BENF COMPANY d.o.o. Živinice
- Isporuka i konfigurisanje opreme za vizuelno nadgledanje prostora (sigurnosni sistem) za TTEF AUTOMOBILI d.o.o. Živinice
- Usluge servisiranja informatičke opreme za JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽIVINICE
- Usluga umrežavanja sa strukturnim kabliranjem, konfigurisanje mreže za GIZMO d.o.o. Tuzla
- Isporuka informatičke opreme za BM-COMPANY d.o.o. Živinice
- Zastupništvo i distribucija recikliranih toner kaseta proizvođača Gizmo d.o.o. Tuzla
- Ovlašteni distributer i servis fiskalne opreme proizvođača Tring d.o.o. Gračanica
- Ovlašteni distributer i servis fiskalne opreme proizvođača Config d.o.o. Mostar

2017

- Održavanje informatičke opreme i mrežne infrastrukture za IVEREX KOMERC d.o.o. Živinice (redovni ugovoreni poslovi za 2017.god.)
- Održavanje informatičke opreme i mrežne infrastrukture za JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI (redovni ugovoreni poslovi za 2017.god.)
- Održavanje informacionog sistema za OPĆINA BUGOJNO (redovni ugovoreni poslovi za 2017.god.)
- Održavanje informatičke opreme, sigurnosnog sistema i fiskalnog uređaja za EMINAL d.o.o.(redovni ugovoreni poslovi za 2017.god.)
Živinice (redovni ugovoreni poslovi za 2016.god.)
- Usluga servisiranja fiskalne opreme za RMU BANOVIĆI d.d. Banovići (redovni ugovoreni poslovi za 2017.god.)
- Antivirusna zaštita Kaspersky za JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI
- Isporuka informatičke opreme za OPĆINA BUGOJNO
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za EMINAL d.o.o. Živinice
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za IVEREX  KOMERC d.o.o. Živinice
- Održavanje fiskalne opreme za IVEREX KOMERC d.o.o. Živinice (redovni ugovoreni poslovi za 2017.god.)
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za BENF COMPANY d.o.o. Živinice
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za Hajrudin Hadžić vl.DINO ŠTAMPARIJA S.Z.R. Živinice
-Isporuka informatičke opreme po narudžbi za IVEREX  KOMERC d.o.o. Živinice
-Isporuka fiskalne i informatičke opreme po narudžbi za KOP I KO d.o.o. Živinice
-Prodaja sa uslugom instalacije licenciranih Microsoft operativnih sistema i alata za server i radne stanice za IVEREX  KOMERC d.o.o. Živinice
- Usluga projektovanja mrežne infrastrukture sa uslugom strukturnog kabliranja i konfigurisanja aktivne opreme za IVEREX  KOMERC d.o.o. Živinice
- Isporuka i ugradnja opreme za kontrolu pristupa UNI BRISTOL d.o.o. Tuzla
- Isporuka i ugradnja opreme za kontrolu pristupa ENKER d.d. Tešanj
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za POZDER d.o.o. Banovići
- Usluga projektovanja mrežne infrastrukture sa uslugom strukturnog kabliranja i konfigurisanja aktivne opreme za ENKER d.d. Tešanj
- Usluga održavanja fiskalne opreme za BM-COMPANY d.o.o. Živinice
- Isporuka informatičke opreme za UR CAFFE BAR LA SCALA vl.Amer Ibrić, Srebrenik
- Isporuka i konfigurisanje opreme za vizuelno nadgledanje prostora (sigurnosni sistem) za UR PIZZERIA ASTRA vl.Mehmed Demirović, Banovići
- Isporuka i konfigurisanje opreme za vizuelno nadgledanje prostora (sigurnosni sistem) za JP TOPLANA d.o.o. Banovići
- Isporuka informatičke opreme za JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽIVINICE
- Isporuka informatičke opreme za NOTAR FIKRET SOFTIĆ
- Isporuka informatičke opreme za RICO PLAST d.o.o. Živinice
- Isporuka printera za OPĆINA BUGOJNO
- Usluga konfigurisanja opreme za vizuelno nadgledanje prostora SANPRO d.o.o. Živinice
- Isporuka informatičke opreme za Refik Halilović vl.ETNO AVLIJA U.R. Banovići
- Isporuka opreme za vizuelno nadgledanje poslovnog prostora za TR BUTIK PARIS vl.Begić Enida, Živinice
- Isporuka mrežnih ormara po narudžbi za ENKER d.d. Tešanj
- Isporuka informatičke i fiskalne opreme za ŽIVINICEREMONT d.o.o. Živinice
- Isporuka i konfigurisanje opreme za vizuelno nadgledanje prostora (sigurnosni sistem) za KOP I KO d.o.o. Živinice
- Usluga izrade aplikacije po narudžbi za pekarsko poslovanje KABIL d.o.o. Tuzla
- Usluga izrade aplikacije po narudžbi za restoransko poslovanje Refik Halilović vl.ETNO AVLIJA U.R. Banovići
- Isporuka informatičke opreme za SANPRO d.o.o. Živinice
- Isporuka informatičke opreme za IVEREX KOMERC d.o.o. Živinice
- Isporuka informatičke opreme za JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽIVINICE
- Isporuka opreme za vizuelno nadgledanje prostora za BOSNA-LIFT d.o.o. Tuzla
- Isporuka informatičke opreme za IOM – International Organization for Migration UN House - Sarajevo
- Zastupništvo i distribucija recikliranih toner kaseta proizvođača Gizmo d.o.o. Tuzla
- Ovlašteni distributer i servis fiskalne opreme proizvođača Tring d.o.o. Gračanica
- Ovlašteni distributer i servis fiskalne opreme proizvođača Config d.o.o. Mostar

2018

- Održavanje informatičke opreme i mrežne infrastrukture za JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI (redovni ugovoreni poslovi za 2018.god.)
- Održavanje informacionog sistema za OPĆINA BUGOJNO (redovni ugovoreni poslovi za 2018.god.)
- Održavanje informatičke opreme, sigurnosnog sistema i fiskalnog uređaja za EMINAL d.o.o. Živinice (redovni ugovoreni poslovi za 2018.god.)
- Nabavka i isporuka informatičke opreme za BAT TRANS d.o.o. Živinice
- Isporuka i konfigurisanje opreme za vizuelno nadgledanje prostora (sigurnosni sistem) POLJOGRADNJA d.o.o. Živinice
- Nabavka i Isporuka informatičke opreme za ŽIVINICEREMONT d.o.o. Živinice
- Nabavka i isporuka informatičke opreme za MOBILPRINT d.o.o. Drvar
- Usluga projektovanja mrežne infrastrukture sa uslugom strukturnog kabliranja i konfigurisanja aktivne opreme za POLJOGRADNJA d.o.o. Živinice
- Usluga održavanja video nadzornog sistema za KABIL d.o.o. Tuzla
- Nabavka i isporuka informatičke opreme za POLJOGRADNJA d.o.o. Živinice
- Nabavka i isporuka mrežne opreme za JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Živinice
- Usluga servisiranja fiskalne opreme za RMU BANOVIĆI d.d. Banovići (redovni ugovoreni poslovi za 2018.god.)
- Usluga konfigurisanja i montaže telefonske centrale za JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Živinice
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za EMINAL d.o.o. Živinice
- Nabavka i isporuka alarmnog kabla za S.T.R ECONOM vl.Klisura Merima, Fojnica
- Usluga servisiranja sistema za evidenciju radnog vremena za Privatna zdravstvena ustanova Zavod za humanu reprodukciju „Dr.Balić“ Tuzla
- Antivirusna zaštita Kaspersky sa uslugom instalacije za IVEREX KOMERC d.o.o. Živinice
- Nabavka i isporuka informatičke opreme za KOPKOMERC d.o.o. Živinice
- Nabavka i isporuka informatičke opreme za MOBILPRINT d.o.o. Drvar
- Nabavka i isporuka informatičke opreme za IMS-BOSNIA d.o.o. Živinice
- Nabavka i isporuka informatičke opreme za HD-TRUMIĆ d.o.o. Živinice
- Isporuka i konfigurisanje opreme za zašitu unutrašnjeg prostora (alarmni sistem Paradox) za Mersudin Muminović vl. MER pržionica kafe
- Isporuka i konfigurisanje opreme za vizuelnu zaštitu prostora Dahua za MIPRO d.o.o. Živinice
- Nabavka i isporuka informatičke opreme za OPĆINA BUGOJNO
- Usluga održavanja servera za VINDIJA d.o.o. Sarajevo
- Zastupništvo i distribucija recikliranih toner kaseta proizvođača Gizmo d.o.o. Tuzla
- Posredništvo u prodaji usluga firme TELETHINGS d.o.o. Gračanica
- Ovlašteni distributer i servis fiskalne opreme proizvođača Tring d.o.o. Gračanica
- Ovlašteni distributer i servis fiskalne opreme proizvođača Config d.o.o. Mostar

FISKALIZACIJA – LISTA KORISNIKA
 
2014

 1. ZOLETIĆ d.o.o. Živinice
 2. EMINAL d.o.o. Živinice
 3. BM-COMPANY d.o.o. Živinice
 4. BM-COMPANY d.o.o. Živinice pj Maloprodaja
 5. BM-COMPANY d.o.o. Živinice pj Veleprodaja
 6. BM-COMPANY d.o.o. Živinice pj Tuzla
 7. TR SVILENI vl.AHMET ŠEHIĆ, Živinice
 8. SM TRANSKOP d.o.o. Banovići
 9. NEVRES TRANS d.o.o. Banovići
 10. RAMIZ DELIĆ vl.DELL-GRAFF z.r. Živinice
 11. RAČUNOVODSTVENI SERVIS PEČAT vl.KAVAZOVIĆ ALMA, Banovići
 12. AUTOLIMARIJA SMAJLOVIĆ d.o.o. Živinice
 13. HASAN FORČAKOVIĆ vl. D I M t.r. Živinice
 14. TIRKIZ PROM d.o.o. Banovići pj 1 MLADOST
 15. TIRKIZ PROM d.o.o. Banovići pj 2 MLADOST
 16. TIRKIZ PROM d.o.o. Banovići pj 3 MLADOST
 17. TIRKIZ PROM d.o.o. Banovići pj 4 MLADOST
 18. MOST d.o.o. Živinice
 19. IVEREX KOMERC d.o.o. Živinice VELEPRODAJA
 20. IVEREX KOMERC d.o.o. Živinice MALOPRODAJA
 21. TTEF Automobili d.o.o. Živinice
 22. POZDER d.o.o. Banovići
 23. POZDER d.o.o. Banovići pj ur Brana
 24. SEAD BRČANINOVIĆ vl. ESSO autoprevoz, Živinice
 25. NURFET MAMIĆ vl.BOSNA t.r. Živinice
 26. TR AMAR vl.SOFTIĆ ENISA, Banovići
 27. UR OBP MEJDAN vl.RUŠITI ZEDI, Banovići
 28. TR ALINEA vl.SANDRA PODGORČEVIĆ, Živinice
 29. UR PIZZERIA CAPRI vl.MIŠIĆ DRAGAN, Živinice
 30. VANES MEŠIĆ vl.MEŠIĆ z.r. Živinice
 31. ONBEŠ d.o.o. Živinice
 32. SVILENI d.o.o. Živinice
 33. ZLATARSKA RADNJA ZLATARNA vl.ŠABANOVIĆ EDBER, Živinice
 34. TR MOBY SHOP vl.OLOVČIĆ FAHRETA, Banovići
 35. SPECIJALISTIČKA INTERNISTIČKA ORDINACIJA MEDIKUS vl. MARTINOVIĆ KATICA, Živinice
 36. EXTRA MUSIC d.o.o. Živinice
 37. NOTAR FIKRET SOFTIĆ, Banovići
 38. UR RESTORAN BRZE PREHRANE RIBNJAK vl.KAMBEROVIĆ AIDA, Živinice
 39. BENF COMPANY d.o.o. Živinice
 40. UR IZVORIŠTE TOPLICE vl.SALKANOVIĆ HARIZ, Živinice
 41. HAJRUDIN MUJIĆ vl.HAS-AL z.r. Živinice
 42. RULET d.o.o. Živinice
 43. SAMOSTALNA ROVOKOPAČKA DJELATNOST ZEFFISS vl.ZAHIROVIĆ SEVLUDIN, Živinice
 44. EDAZ d.o.o. Živinice
 45. NURFET BALKIĆ vl.BOSNA auto škola, Živinice
 46. NUĆA d.o.o. Banovići
 47. DAFIS d.o.o. Živinice
 48. DAFIS d.o.o. Živinice pj Knjižara 1
 49. DAFIS d.o.o. Živinice pj Knjižara 2
 50. PALABRAS d.o.o. Živinice
 51. IRGOS DDP d.o.o. Banovići
 52. IRGOS DDP d.o.o. Banovići pj Srebrenik
 53. IRGOS DDP d.o.o. Banovići pj Lukavac
 54. UR CAFFE BAR VIKTORIJA vl.ILJAZ BEĆAREVIĆ, Banovići
 55. TR BUTIK PARIS vl.BEGIĆ ENIDA, Živinice
 56. FRIZERSKI SALON HALIDA vl.BULIĆ HALIDA, Živinice
 57. ĐUZEL d.o.o. Banovići
 58. SADETA SALKIĆ vl.SAMRA t.r. Živinice
 59. TRGOVAČKA RADNJA MELISA vl.HUSEJNOVIĆ SAID, Živinice
 60. KAMBER KOMERC d.o.o. Živinice
 61. AUTO ŠKOLA GOLF vl.ASIM SIOČIĆ, Živinice
 62. MIRSAD ĐERZIĆ vl.LJILJAN t.r. Banovići
 63. TR KIOSK vl.BUTKOVIĆ AZRA, Živinice
 64. REFIK HALILOVIĆ vl.ETNO AVLIJA ur Banovići
 65. MDŽ TRANSPORT d.o.o. Živinice
 66. TR UMIHEKS vl.UMIHANIĆ HUSEIN, Živinice
 67. TALIH d.o.o. Živinice
 68. HAJRUDIN IKANOVIĆ vl.KENHAJR samostalna pekara, Šerići – Živinice
 69. HAJRUDIN IKANOVIĆ vl.KENHAJR izdvojeni prostor, Živinice
 70. VELMED d.o.o. Živinice
 71. OBRTNIČKA RADNJA GRAFOS vl.KAVAZ MIDHAT, Banovići
 72. AHMET MEŠIĆ samostalni zidar
 73. TR ŠAHA vl.HERIĆ ŠAHA, Živinice
 74. TR MESKE vl.KAMBEROVIĆ MUSTAFA, Živinice
 75. ESAD BRČANINOVIĆ vl. INTER PLAST o.r. Živinice
 76. DŽENAN KONKIĆ vl.AUTODIJELOVI KONKIĆ t.r. Živinice
 77. LECHLER d.o.o. Živinice pj.1
 78. LECHLER d.o.o. Živinice pj.2
 79. STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR.TEPIĆ vl.TEPIĆ DŽEVAD, Banovići
 80. PILAMOL d.o.o. Živinice
 81. FISKO TRADE d.o.o. Banovići
 82. KU HA d.o.o. Banovići
 83. LAHA PROM d.o.o. Živinice
 84. MERSUDIN MUMINOVIĆ vl.MER pržionica kafe Živinice
 85. TR BOSNA TEPISI TEPISONI vl.MAMIĆ MEVLIJA, Živinice
 86. TR UKUS-1 vl.DOBRNJIĆ MEDIHA, Banovići
 87. BEGEŠ TRANS d.o.o. Banovići
 88. RAČUNOVODSTVENI SERVIS SPES vl.HADŽIĆ ALMA, Banovići
 89. TR ŠAHA vl.HERIĆ ŠAHA, Živinice
 90. UR OBP SREDNJOŠKOLAC vl.ABDULAHOVIĆ SUAD, Banovići
 91. UR ZDRAVLJAK MLIJEČNI RESTORAN SARANDA vl.ŠABANI VEJSELJ, Banovići
 92. FERSAD MUŠANOVIĆ vl.AUTOPREVOZNIK Banovići
 93. SAFET GUTIĆ vl.AUTOPREVOZNIK Banovići
 94. TENDER d.o.o. Banovići
 95. SZR AUTOSERVIS ELKO vl.MUŠANOVIĆ ELVIR, Banovići
 96. TANOVIĆ d.o.o. Banovići
 97. UR KRČMA LANA vl.HADŽIĆ ALEN, Banovići
 98. OBRTNIČKA RADNJA STOLARIJA vl.LUGAVIĆ SULJO, Banovići
 99. HUM d.o.o. Banovići
 100. UR CAFFE BAR KARIĆ vl.MARKOVIĆ SLOBODAN, Banovići
 101. FAHRUDIN KARIĆ vl.STAKLO o.r. Banovići
 102. TR M&R vl.MRAHOROVIĆ MEJRA, Banovići
 103. HAJDARBEG d.o.o. Banovići
 104. StarNet d.o.o. Tuzla
 105. VEGA MIX SANITACIJA d.o.o. Tuzla
 106. CAR WASH SYSTEME d.o.o. Tuzla
 107. SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK BEKTA vl.BEKTIĆ SAMIR, Lukavac
 108. SAFA DRAPIĆ vl.IMBIS objekat brze prehrane (fast food), Kladanj
 109. SENDI d.o.o. Kladanj
 110. LUČICA d.o.o. Kalesija
 111. OR FRIZERSKI SALON JASKA vl.KULANIĆ JASMINKA, Kalesija
 112. TR EDO vl.SAIDA MEŠTRIĆ Živinice /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 113. UR ZUMBUL vl.TALOVIĆ ADMIR Živinice /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 114. UR NAKOVANJ vl.KANJIĆ MURIZ, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2017.god./
 115. UR CAFFE BAR KLUB KING vl.BOROVAČKIĆ JASMIN, Banovići
 116. OR FRIZERSKI SALON ZERI vl.KARIĆ ZERINA, Tuzla
 117. AUTO ŠKOLA SEMAFOR vl.KUDUMOVIĆ ADNAN, Živinice
 118. TR MIRZA vl.SULJIĆ MEVLUDIN, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2017.god./
 119. ZILHA LISIČIĆ vl.ALFA t.r. Banovići /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 120. ORDINACIJA OPĆE STOMATOLOGIJE VIVADENT vl.PAOČIĆ ENVER, Živinice  /DEFISKALIZIRAN 2017.god./
 121. AUTOPREVOZNIK vl.BRIGIĆ MUHIDIN, Banovići /DEFISKALIZIRAN 2017.god./
 122. AHMETSPAHIĆ PETROL d.o.o. Sarajevo BP Đurđevik Živinice /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 123. AHMETSPAHIĆ PETROL d.o.o. Sarajevo BP Simin Han Tuzla /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 124. AHMETSPAHIĆ PETROL d.o.o. Sarajevo BP Plane Tuzla /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 125. AHMETSPAHIĆ PETROL d.o.o. Sarajevo BP Stupine Tuzla /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 126. HENKOPROM d.o.o. Žepče, PJ AMARO Banovići /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 127. UR CAFFE BAR "IN" vl.MUMINOVIĆ MURIS, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 128. EXTRA MUSIC d.o.o. Živinice, pj SA-1 Sarajevo /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 129. TR MINI MARKET UNA vl.NIKOLIĆ MIROSLAV, Živinice
 130. AUTO ŠKOLA NUKI vl. PEŠTALIĆ MERIM, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 131. UR SLASTIČARNA TORTE DŽENANA vl.BRČANINOVIĆ SENAD, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 132. UR ZDRAVLJAK KORZO vl.ŠAĆIRI HASAN, Tuzla  /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 133. UR FAST FOOS PIZZERIA PETICA vl.ĐAKOVIĆ LIDIJA, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 134. TR BUTIK BELISIMO KIDS vl.BRČANINOVIĆ ALMA, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 135. TR BUTIK BELISIMO vl.LAPENDIĆ ADNAN, Banovići /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 136. MERSIHA KADRIĆ vl.PAMA t.r. Banovići  /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 137. UR ZDRAVLJAK MLIJEČNI RESTORAN vl.RUŠITI ABEDIN, Banovići /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 138. OBRTNIČKA RADNJA METALAC vl.FOČIĆ ELDIN, Živinice
 139. TR PERLA vl.BRČANINOVIĆ NERMIN, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 140. ZANATSKA RADNJA MESNICA MAKI vl.MUJKIĆ ARNELA, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 141. TR T-MOBIS vl.ZAHIROVIĆ MAHIR, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 142. ZR OPTIKA HUSEJNOVIĆ vl.HUSEJNOVIĆ SULEJMAN /DEFISKALIZIRAN 2014.god./
 143. HILT d.o.o. Tuzla pj Sjenjak  /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 144. SANKO d.o.o. Živinice /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 145. FRIZERSKI SALON OAZA vl.LEJLA HADŽIĆ, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2017.god./

 

2015

 1. HASAN FORČAKOVIĆ vl. D I M t.r. Živinice
 2. AMRA HABADŽIĆ vl.GRAFOPRINT o.r. Živinice
 3. GEOSERVIS d.o.o. Živinice
 4. FINSOFT d.o.o. Živinice
 5. KNJIGOVODSTVENI INŽENJERING d.o.o. Banovići
 6. DOMAĆA RADINOST PRILUK vl.OMERKIĆ SALIM, Živinice
 7. ZANATSKA RADNJA VODOTERM vl.RAHIMIĆ AZUR, Živinice
 8. TRGOVAČKA RADNJA MM vl.AMIRA MURATBEGOVIĆ, Živinice
 9. ENERGIE PLANET d.o.o. Živinice
 10. OČNA OPTIKA HUSEJNOVIĆ vl.HALILOVIĆ HEDIJA, Živinice
 11. ŽIVINICEREMONT d.o.o. Živinice
 12. ŽIVINICEREMONT d.o.o. Živinice – TEHNIČKI PREGLED VOZILA
 13. AUTOPREVOZNIK MIRZA vl.SMAJLOVIĆ MIRZA, Živinice
 14. SANPRO d.o.o. Živinice
 15. SANPRO d.o.o. Živinice – SERVIS MOTORNIH VOZILA
 16. ZR FRIZERSKI SALON OAZA vl.LEJLA HADŽIĆ, Živinice
 17. TRUCKTEHNIK d.o.o. Živinice
 18. UDOMEX d.o.o. Živinice
 19. TR S&I HANIĆ vl.HANIĆ EDINA, Živinice
 20. TR BRKIĆ COMPANY vl.BRKIĆ AID, Živinice
 21. TR JASMIN vl.NIŠIĆ ELDINA, Živinice
 22. SAFER DERVIŠEVIĆ vl.TD t.r. Živinice
 23. RAČUNOVODSTVENA AGENCIJA SM vl.HODŽIĆ MEVLUDIN, Živinice
 24. RETRO MEDIA d.o.o. Živinice
 25. VETERINARSKA STANICA ZENVET d.o.o. Živinice
 26. TR BUTIK BELISIMO vl.LAPENDIĆ SENADA, Živinice
 27. DOMINIK DŽAKIĆ vl.ETNO PITULJICA u.r. Živinice
 28. AUTOMATIKA d.o.o. Živinice
 29. TR BUTIK DILVIN vl.MURATBEGOVIĆ MEHO, Živinice
 30. OR PRO-N vl.ČAMDŽIĆ SELMA, Živinice
 31. TR BUTIK LADY vl.MAIDA JAGODIĆ, Živinice
 32. OR OBP HS-BURGER vl.DŽILIĆ HAZIMA, Živinice
 33. EDIN MUJAGIĆ vl.KOVAČANKA t.r. Živinice
 34. KOBIN METALAC vl.ZOLETIĆ ASIM, Živinice
 35. JU BKC ŽIVINICE
 36. FRIZERSKI SALON BINASA vl.ALJIĆ BINASA, Živinice
 37. ŠIB d.o.o. Živinice
 38. MENSUR MAZIĆ vl.M&M transport Živinice
 39. SAMOSTALNA AGENCIJA MIN vl.HASIJA SELIMOVIĆ, Živinice
 40. SAMOSTALNA AGENCIJA ZNR I PPZ vl.KLOPIĆ ŠEFKET, Živinice
 41. VULKANIZER HAMKO vl.KLAPIĆ MUHAMED, Priluk – Živinice
 42. ŠEMSA COMERC d.o.o. Živinice
 43. SEFEX d.o.o. Živinice
 44. FERID POLJIĆ vl.POLJOGRADNJA t.r. Priluk – Živinice
 45. UR BRZA PREHRANA TREZOR vl.FOČIĆ AHMET, Živinice
 46. DEPARTIK d.o.o. Živinice
 47. UR ĆEVABDŽINICA M&M vl.KAMBEROVIĆ MUZAFIR, Šerići – Živinice
 48. AUTOSERVIS ČAMDŽIĆ vl.ČAMDŽIĆ NEDIM, Suha -  Živinice
 49. ERDEM d.o.o. Živinice
 50. FRIZERSKI SALON HEDI vl.HEDIJA ĆEBIĆ, Banovići
 51. TR MOBY BEST vl.HATUNIĆ ADMIR, Živinice
 52. ZANATSKA RADNJA RAFAELO vl.SOFTIĆ MIRZA, Živinice
 53. AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU AGENT OSIGURANJA vl.MANDALOVIĆ ABDULAH, Živinice
 54. TR STILL vl.HASANOVIĆ EDISA, Živinice
 55. PRIVATNA HIRURŠKA ORDINACIJA DR.DURIĆ vl.dr.med.SADIK DURIĆ, Živinice
 56. ZANATSKA RADNJA AUTOMEHANIKA PERAVA vl.PRANJIĆ JOSIP, Živinice
 57. RADIO TELEVIZIJA javna ustanova, Živinice
 58. SIMMAD d.o.o. Banovići
 59. CARGO TRANS d.o.o. Banovići
 60. MIRSADA ŠABANOVIĆ vl.NUSKO t.r. Živinice
 61. ZENUNOVIĆ AUTOMOBILE d.o.o. Živinice
 62. RMU BANOVIĆI d.d. Banovići
 63. RMU BANOVIĆI d.d. Banovići – HOTEL ZLAČA
 64. RMU BANOVIĆI d.d. Banovići – DRUŠTVENI STANDARD
 65. RMU BANOVIĆI d.d. Banovići – RADNIČKI DOM
 66. GONEX d.o.o. Živinice
 67. DNC PERICULO d.o.o. Živinice
 68. PORTIL d.o.o. Živinice
 69. OBRTNIČKA RADNJA URAN vl.KRIVALIĆ ŠERIF, Živinice
 70. OR MESNICA MAKI vl.MUJKIĆ EDVIN, Živinice
 71. UR PIZZASSO vl.ALJIĆ MIRSAD, Živinice
 72. AUTO FERODE SOFIĆ d.o.o. Živinice
 73. TR AMILA vl.TURSUNOVIĆ MIRSAD, Živinice
 74. SUAD ŽUGIĆ vl. SI ALUPLAST o.r. Banovići
 75. BUGI TRANSPORT d.o.o. Banovići
 76. TR MEDINA vl.HADŽIĆ ŠEMSIJA, Banovići
 77. TABAK ELEKTRONIK d.o.o. Banovići
 78. AGENCIJA AMM vl.MEHEMED MODRIĆ, Banovići
 79. NO LIMIT COMPANI d.o.o. Banovići
 80. OR PEKARA NON STOP vl.TOTAJ RILIND, Banovići
 81. OR FRIZERSKI SALON AMELA vl.ČOLIĆ AMELA, Banovići
 82. MISIN HODAJ vl.ADRIA szr Banovići
 83. MISIN HODAJ vl ADRIA szr izdvojeni prostor pekara Banovići
 84. PIONIR JS d.o.o. Banovići
 85. PIONIR JS d.o.o. Banovići pj 1
 86. PIONIR JS d.o.o. Banovići pj 2
 87. PIONIR JS d.o.o. Banovići pj 3
 88. OR PRINT STUDIO vl.MUJKIĆ ALEN, Banovići
 89. BUDŽA BETONI d.o.o. Banovići
 90. HASANAGIĆ d.o.o. Banovići
 91. TR JADRAN vl.PIRIĆ EMIRA, Banovići
 92. KNJIGOVODSTVENI SERVIS IN TIME vl.SALIHOVIĆ REFIKA, Banovići
 93. BJELKO d.o.o. Banovići
 94. TR ELMA vl.VANESA IBRAHIMOVIĆ, Banovići
 95. VEGA MIX d.o.o. Živinice pj Sarajevo
 96. NOURA d.o.o. Sarajevo
 97. PEKARSKA RADNJA MAGISTRALA vl.OSMANKAQ ALI, Kladanj
 98. OR muški i ženski frizerski salon ANELA vl.GOSIĆ MIRZA, Poljice – Lukavac
 99. HILT d.o.o. Tuzla
 100. TR AUTO OTPAD GILI vl.LEJLA MARJANOVIĆ, Tuzla
 101. OBRTNIČKA RADNJA GRACIA vl.SAMIRA JUSIĆ, Tuzla
 102. ELVIS BAĆIĆ vl.MOBITEL STUDIO t.r. Tuzla
 103. MERSUDIN SELIMOVIĆ vl.MOBITEL STUDIO 4 t.r. Tuzla
 104. CIMARA-69 d.o.o. Živinice /DEFISKALIZIRAN 2017.god./
 105. HASAN ŠARIĆ autoprevoznik Banovići/DEFISKALIZIRAN 2017.god./
 106. UR RESTORAN RUŽA vl.MUMINOVIĆ SEVDA, KLADANJ /DEFISKALIZIRAN 2017.god./
 107. TR DUGA vl.BRKIĆ MEDIHA /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 108. OBP PALMA vl.RUŠITI GJILSIM, Banovići /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 109. TR RAPID VL.MUJČINOVIĆ ASMIR /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 110. CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA STANDARD vl.NURDIN ĆEHAJIĆ, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2017.god./
 111. RESTORAN "MID-POINT", vl. ABDI BAJRAM, Tuzla
 112. UR KORZO vl.ZEJDI ŠABANI, Banovići /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 113. REZ d.o.o. Živinice /DEFISKALIZIRAN 2017.god./
 114. LAMIBO d.o.o. Živinice /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 115. POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA GRAND LUX vl.ALIĆ AIDA, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 116. TR JABUKA vl.OSMIĆ ELDISA, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 117. TR JAS-BEHRAM vl.ŽABIĆ JASMINA, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 118. TR MAKI vl.SULJIĆ AMRA, Suha – Živinice /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 119. SALON LJEPOTE ALMA vl.ROGOVIĆ ALMA, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 120. TRGOVINSKA RADNJA – RIBARNICA DELFIN vl.HASIĆ JOKA, Tuzla /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 121. FRIZERSKI SALON MADONA vl.SELIMOVIĆ EMIR, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2015.god./
 122. TR BUTIK AMRA vl.BRČANINOVIĆ IZUDIN, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2016.god./

 

2016

 1. BM-COMPANY d.o.o. Živinice pj BM CENTAR
 2. BM-COMPANY d.o.o. Živinice pj BM CENTAR
 3. MIPRO d.o.o. Živinice
 4. HERIĆ AGI d.o.o. Živinice
 5. TR TON-d vl.MUMINOVIĆ ELDINA, Živinice
 6. TR TEHNO SHOP vl.HADŽIĆ HALIDA, Živinice
 7. TR AL DEKOR vl.ČOKIĆ ALMIR, Živinice
 8. ZANATSKA RADNJA PEKARA KRALJ vl.SINANOVIĆ MUMIN, Živinice
 9. UR BISTRO LIBERO vl.PODANOVIĆ SUADA, Živinice
 10. UR NEW SNACK vl.BEČIĆ DAMIR, Živinice
 11. VS TEX d.o.o. Živinice
 12. OBRTNIČKA DJELATNOST ĐULOVIĆ vl.ĐULOVIĆ IZUDIN, Živinice
 13. UR RESTORAN SARAJEVO vl.MUHIĆ VAHIDA, Živinice
 14. FRIZERSKO KOZMETIČKI SALON MERKA vl.ZAHIROVIĆ MERIMA, Živinice
 15. AUTO ŠKOLA NUKI vl.PEŠTALIĆ NERMINA, Živinice
 16. UR FAST FOOD BAŠ DONER vl.BAŠIĆ MIRZA, Živinice
 17. OR NAMJEŠTAJ AMMARO vl.ĐELILOVIĆ ELVIS, Živinice
 18. TR AS vl.HASIJA KRBULJIĆ, Živinice
 19. TEL MOBIS d.o.o. Živinice
 20. OR SEA vl.ELVIR SULJKANOVIĆ, Živinice
 21. EDEL INSPEKT d.o.o. Živinice
 22. VIMEDIA d.o.o. Živinice
 23. LEMEŠ d.o.o. Živinice
 24. FRIZERSKO KOZMETIČKI SALON HALILOVIĆ vl.HALILOVIĆ EMINA, Živinice
 25. GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA ORDINACIJA SA ULTRAZVUČNOM DIJAGNOSTIKOM DR.RAHIMIĆ, Živinice
 26. TR BUTIK MOND vl.MALKIĆ AZRA, Živinice
 27. AUTOMEHANIČARSKA RADNJA MPS vl.MANOJLOVIĆ PREDRAG, Živinice
 28. FARMA GLOŽIK vl.BEŠIROVIĆ MERSIDA, Živinice
 29. TR ADMIRA vl.HALILOVIĆ ADMIRA, Živinice
 30. FARMA HALILČEVIĆ vl.HALILČEVIĆ MUAMER, Živinice
 31. SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA HAMDO SALKIĆ vl.HAMDO SALKIĆ, Živinice
 32. OBRTNIČKA RADNJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE KLIK vl.DUDIĆ SEMIR, Živinice
 33. OBRTNIČKA RADNJA HM METAL vl.HAMZIĆ AMEL, Živinice
 34. UR FAST FOOD PIZZERIA PETICA vl.LJUBAS SANDRA, Živinice
 35. FRIZERSKI SALON MAJA vl.ĐAKOVIĆ MAJA, Živinice
 36. UR CAFFE DRAGONS ARMY vl.GLAVINIĆ MAID, Živinice
 37. JUST GO TRAVEL d.o.o. Živinice
 38. TR AFA vl.ALJIĆ FAHIR, Priluk – Živinice
 39. NERCOMP d.o.o. Živinice
 40. TRGOVAČKA RADNJA IZABELA vl.LIPNICKI ZVONKO, Živinice
 41. RM KADRIĆ d.o.o. Živinice
 42. OBRTNIČKA RADNJA CENTAR vl.KITIĆ RIFAT, Živinice
 43. ZIMEX d.o.o. Živinice
 44. KADRIĆ PROM d.o.o. Banovići
 45. KADRIĆ PROM d.o.o. Banovići pj Knjižara
 46. UR EMKA vl.GLAVINIĆ MIRALEM, Živinice
 47. AMIRA SELIMOVIĆ vl.MELI butik Živinice
 48. JU CENTAR ZA ZAŠTITU, RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA BANOVIĆI
 49. UR CAFFE BAR KALČO vl.KARIĆ AMAR, Banovići
 50. EMYL COMPANY d.o.o. Banovići
 51. TR ZE-FRUIT vl.DOBRNJIĆ EDINA, Banovići
 52. OR KOZMETIČKI SALON PARIS vl.MEKIĆ LJUBINKA, Banovići
 53. FRIZERSKI SALON MERI vl.KRLUČEVIĆ MELIKA, Banovići
 54. TR BAZE vl.DELIĆ REDŽIMA, Banovići
 55. A&M SECURITY d.o.o. Banovići
 56. UR MLIJEČNI RESTORAN vl.RUŠITI DŽEZMI, Banovići
 57. ALMA BRIGIĆ vl.ALMA obrtnička radnja Banovići
 58. UR ZDRAVLJAK SLASTIČARNICA RAMINA SLASTIČARNA vl.SAGDATI NEDŽLA, Banovići
 59. GIZMO d.o.o. Tuzla pj autopraonica SOVA Tuzla
 60. AP ENERGY d.o.o. Tuzla
 61. INSTITUT ZA SIGURNOST I OKOLIŠ d.o.o. Tuzla
 62. MEKSER PETROL d.o.o. Sarajevo
 63. DELTA NEKRETNINE d.o.o. Lukavac
 64. EURO WINDOORS d.o.o. Lukavac
 65. BALKAN CONSTRUCTING d.o.o. Sarajevo
 66. ESSA TRANS d.o.o. Lukavac
 67. HOTEL HAYAT vl.MORANKIĆ TARIK, Lukavac
 68. UR PEČENJARNICA BAM vl.BERKOVIĆ BEGO, Kladanj
 69. MEZETOVIĆI d.o.o. Kladanj
 70. UR CAFFE BAR SAN REMO NARGILA CLUB vl.HALILOVIĆ MERIM, Kladanj
 71. LUČICA d.o.o. Kalesija pj AŠIK Sapna
 72. ČAT TRADE d.o.o.Kalesija
 73. A CONSULTING vl.ADNAN PEZO, Sarajevo
 74. TR SARMANDO vl.OSMANOVIĆ SEAD, Gradačac
 75. TR TRI UNUKA vl.AHMETOVIĆ HAKIJA, Gradačac
 76. TRGOVAČKA RADNJA S&I vl.HANIĆ SENAD, Gradačac
 77. TR BEST BUY BiH vl.DELIĆ ENIS, Sarajevo
 78. UR RESTORAN SPLAV vl.MEKIĆ ADIN, Banovići /DEFISKALIZIRAN 2017.god./
 79. FASADER MIRSO vl.ĐULOVIĆ MIRSAD /DEFISKALIZIRAN 2017.god./
 80. SRODNA DJELATNOST SHILE TATTOO vl.KURANOVIĆ ALMIR, Banovići /DEFISKALIZIRAN 2016.god./
 81. UR RESTORAN ZUMBUL vl.MUJIĆ MEDISA, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2017.god./
 82. UR CAFFE BAR MOZART vl.ČAMDŽIĆ SENIDA /DEFISKALIZIRAN 2017.god./
 83. TR BRATSTVO vl.ŠIŠIĆ JASMINA /DEFISKALIZIRAN 2017.god./

 

2017

 1. KOP I KO d.o.o. Živinice, pj Šuica, Tomislavgrad
 2. TEL MOBIS d.o.o. Živinice, pj Bulevar
 3. HD TRUMIĆ d.o.o. Živinice, pj Maloprodaja
 4. HD TRUMIĆ d.o.o. Živinice, pj Veleprodaja
 5. TR ISTANBUL SHOP vl.IKANOVIĆ DAMIR, Živinice
 6. FARMA MUMIĆ vl.MUMIĆ SAMIR, Živinice
 7. UR CAFFE MONTE vl.MUJABAŠIĆ SAFIJA, Živinice
 8. TR TNM MOBITEL SHOP 95 vl.NERMIN MUJKANOVIĆ, Živinice
 9. FARMA FENT vl.EDIN PAŠIĆ, Živinice
 10. TRI L d.o.o. Živinice
 11. FARMA DUBRAVE vl.MEVKIĆ ALJO, Živinice
 12. MLJEKARA MM vl.MUSIĆ AJIDA, Živinice
 13. RICO PLAST d.o.o. Živinice
 14. TR TEHNO SHOP 2 vl.NIŠIĆ ADELA, Živinice
 15. AGREEMENT d.o.o. Živinice
 16. AM GRADNJA OKIĆ d.o.o. Živinice
 17. OBRT BOXAL vl.EMIR SALIHBEGOVIĆ, Živinice
 18. PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA N.A.K. vl.KALAJDŽIĆ ANEL, Živinice
 19. DAMIR DŽAKIĆ vl.PITULJICA ur ketering Živinice
 20. OČNA OPTIKA CENTAR vl.HUSEJNOVIĆ ADMIR, Živinice
 21. FRIZERSKI SALON FADI SELMA vl.SELMA OKIĆ Živinice
 22. TR BUTIK SLATKI SNOVI vl.MERIMA  KITIĆ ARNAUTOVIĆ, Živinice
 23. UR RESTORAN ZUMBUL vl.DŽINIĆ MELISA, Živinice
 24. GTV BODEN d.o.o. Živinice
 25. BAT TRANS d.o.o. Živinice
 26. OBRT ARKO vl.MALKIĆ NURAGA, Živinice
 27. NERGIS COMPANY d.o.o. Srebrenik, pj 2 Živinice
 28. BIHAMK – AUTO MOTO KLUB Živinice
 29. DRVO DEX vl.OKIĆ ADMIR, Živinice
 30. BARCO COMPANY d.o.o. Živinice
 31. OBRTNIČKA RADNJA TROKIĆ vl.TROKIĆ NIHAD, Živinice /DEFISKALIZIRAN 2017.god./
 32. HAJRUDIN HADŽIĆ vl.DINO ŠTAMPARIJA szr Živinice
 33. UR PIVNICA CAMELL vl.ČAMDŽIĆ RAMIZ, Banovići
 34. BENOLEX d.o.o. Banovići
 35. AGROTOK d.o.o. Banovići
 36. HARIS TRANS d.o.o. Banovići
 37. UR OBP (fast food) AŠČINICA KENTUCKY vl.HASANOVIĆ AJŠA, Banovići
 38. TR SATEN vl.MALKIĆ ĐERZIĆ SANDRA, Banovići
 39. BANSTROJ d.o.o. Banovići
 40. AUTOPREVOZNIK vl.ĐERZIĆ MURIS, Banovići
 41. TR MRAMOR vl.ŠARIĆ SABAHETA, Banovići
 42. OR FRIZERSKI SALON JASMINA vl.AMELA SEJDINOVIĆ, Banovići
 43. COMMERCIAL d.o.o. Banovići
 44. GIZMO d.o.o. Tuzla
 45. BARELA d.o.o. Tuzla
 46. ZANATSKA STOLARSKA RADNJA HABIBI vl.HABIBOVIĆ NEDŽAD, Kladanj
 47. HARI RIBNICA d.o.o. Zavidovići
 48. ALMOND d.o.o. Visoko
 49. MIRZA KABIL vl.KABIL OBRTNIČKA RADNJA – PEKARA, Tuzla
 50. UR CAFFE BAR PARK PUB vl.JURIĆ DARIO, Tuzla
 51. TRGOVINSKA RADNJA SEKA vl.HANKIĆ SOFIĆ ERSEDINA, Tuzla
 52. TR DIGITAL SHOP vl.ZUKIĆ ALMEDIN, Srebrenik
 53. EL & BE TRADE d.o.o. Lukavac
 54. ED-MEL d.o.o. Lukavac pj 1
 55. ED-MEL d.o.o. Lukavac pj 2
 56. PREVOZ STVARI EDO vl.RAHMANOVIĆ EDIN, Poljice – Lukavac
 57. STUDIO ET SOFT vl.TUBIĆ EDIN, Lukavac
 58. TNM MIRELA vl.KARIĆ SEBILA, Poljice – Lukavac
 59. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMOCIJU CLIPCON  Sarajevo
 60. IMRAN ČOKIĆ vl.RANCH poljoprivredni proizvođač, Lukavac
 61. TR BEST BUY BiH vl.DELIĆ ERNA, Sarajevo
 62. UR RESTORAN RUŽA vl.ALIHODŽIĆ AMRA, Kladanj
 63. TR BUTIK AYLIN vl.MEMIŠEVIĆ DŽEVIDA, Kalesija
 64. JU CENTAR ZA REHABILITACIJU OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM SUPSTANCAMA Lukavac
 65. TR ISTANBUL SHOP vl.ZRNANOVIĆ AMIR, Živinice
 66. OR PEKARA DEMIROVIĆ vl.ŠAHBAZOVIĆ ALISA, Banovići
 67. KNJIGOVODSTVO DP KONTO vl.ŠABANOVIĆ ANES, Živinice
 68. AUTOLIMARIJA SMAJLOVIĆ d.o.o. Živinice pj RENT-A-CAR
 69. TR ALBA vl.SLIJEPČEVIĆ JASENKO, Tuzla
 70. Z.R. ULTRA STILL vl.ZAIM ŠIŠIĆ, Živinice
 71. KADRIĆ PROM d.o.o. Banovići pj FAST FOOD
 72. JU ZAŠTIĆENI PEJZAŽ KONJUH, Banovići
 73. AUTOPREVOZNIK SIKE vl.REDŽIĆ SAKIB, Živinice
 74. TR MODEA vl.KALAJDŽIĆ MUAMER, Živinice
 75. UR RESTORAN RUŽA vl.MUSIĆ AJLA, Stupari – Kladanj
 76. WINNER d.o.o. Tuzla
 77. BANF d.o.o. Tuzla
 78. TR LOGISTICCO vl.JAGODIĆ SALKO, Živinice
 79. H.M.A. TRANSKOP d.o.o. Živinice
 80. ALFA LUX d.o.o. Cazin pj proizvodnja namještaja Kalesija
 81. VIDEO IGRE „EVOLUTION“ Živinice vl.ŠEPIĆ BAJRO, Živinice

 

2018

 1. MOBILPRINT d.o.o. Drvar
 2. ŠELE COMERCE d.o.o. Banovići
 3. FARMA „LEDO FARMA“ vl.ŠEHIĆ OSMAN, Živinice
 4. OBRTNIČKA RADNJA FRIZERSKI SALON „MAGIC“ vl.KADRIĆ FAJKA, Banovići
 5. AGRO LOGISTIKA d.o.o. Živinice
 6. TR DINA vl.ČAUŠEVIĆ EDINA, Živinice
 7. TRGOVINSKA RADNJA „MAK MARKET“ vl.HADŽIĆ ELVIRA, Tuzla
 8. TR BUTIK VEGAS vl.SABAHUDIN HODŽIĆ, Živinice
 9. A.I.SECURITY d.o.o. Živinice
 10. GUTIĆ TRANSPORT d.o.o. Banovići
 11. TR BUTIK ROYAL vl.MURATBEGOVIĆ NIHAD, Živinice
 12. UR RESTORAN SVADBENI SALON HD vl.TRUMIĆ HIDAJET Živinice
 13. BMA INVEST d.o.o. Banovići
 14. GRAČAC COMERC d.o.o. Živinice
 15. PROJECT L, vl. Leovac Tomislav - Jajce
 16. FRIZERSKI SALON SABINA vl.SABINA PUZIĆ, Živinice
 17. TR „AL-DECOR“, vl.ALMA NEZIĆ, Zenica
 18. TR Butik „ISTANBUL STILL“,vl.HODŽIĆ KASIM, Živinice
 19. TR Butik za djecu „MINNIE“, vl.SALKOVIĆ ERNA, Živinice
 20. Javni prijevoz tereta „AB TRANSPORT“ vl.BAŠIĆ ADIS, Tuzla
 21. IMS-BOSNIA d.o.o. Živinice
 22. TR A D vl.MUSTAFIĆ AMRA, Živinice
 23. OBRTNIČKA RADNJA „AKT AUDIT“ vl.NASUPOVIĆ ADELA, Živinice
 24. AC-MEHANOVIĆ d.o.o. Živinice
 25. UR CAFFE BAR M2 vl.ALIHODŽIĆ NERMA, Živinice
 26. HD TRUMIĆ d.o.o. Živinice, podružnica br.1 Živinice
 27. AGENCIJA „SUNCE“ ŽIVINICE vl.KLOPIĆ JASMIN
 28. OKERA d.o.o. Tuzla, PJ WINER WHISKEY BAR Tuzla
 29. TRGOVAČKA RADNJA „NEJA“ VL.GOLETIĆ REFIK, Đurđevik - Živinice
 30. IMUS TEAM d.o.o. Banovići
 31. OBRTNIČKA RADNJA „MUJIĆ“ VL.MUJIĆ OMER, Kovači - Živinice