Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Sistemi za kontrolu pristupa služe za nadzor i fizičku zaštitu zgrada ili njihovih delova. Osnovni zadatak sistema jedozvola pristupa - ulaza ili prolaza - isključivo ovlašćenim osobama.
Pristup se omogućava ili sprečava automatskim delovanjem sistema, najčešće električnim bravama koje se ugrađuju u okvir vrata.
Često je u poslovnim prostorima potrebno ograničiti ili onemogućiti pristup neovlašćenim osobama, ili pratiti kretanje osoba u određenom prostoru.
Kontrolom pristupa u Vašem objektu možete kontrolisati prolazak zaposlenih ili drugih lica kroz određena vrata u određene objekte.

Za identifikaciju osoba upotrebljavaju se plastične kartice. Danas se najčešće susreću privesci ili  beskontaktne kartice, ali u upotrebi su i kontaktne čip-kartice, bar-kod kartice i magnetske kartice. Složeniji sistemi služe se i biometrijskim metodama za identifikaciju osoba (prepoznavanje otiska prsta, glasa i sl.). 

Svoju ponudu baziramo na proizvodima italijanske kompanije Spazio Italia koja je jedna od vodećih kompanija u svetu u oblasti kontrole pristupa i evidencije radnog vremena. Uz izuzetno raznovrstan hardver, Primion pruža i kompletna softverska rešenja čiji se kvalitet posebno ističe u evidenciji radnog vremena i integraciji ovih sistema sa ostalim sistemima tehničke zaštite.

Vršimo projektovanje sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena svih veličina kao i integraciju sa drugim sistemima tehničke zaštite. Projektovanje u ovoj oblasti zahteva dobru komunikaciiju sa investitorom i detaljnu analizu radnih navika zaposlenih u objektu za koji se vrši projektovanje ovih sistema.

Recode d.o.o. projektuje, montira i održava sisteme kontrole pristupa i evidencije radnog vremena zaposlenih renomiranog svetskog proizvođača Satel, Spazio i Honeywell.
Recode d.o.o. u ponudi ima čitač kartica, smart kartice, rfid čitač, biometrijska kontrola, čitač otiska prsta, šifratore itd.